Artur Jakubiszyn

Radca prawny, współzałożyciel, partner zarządzajacy Kancelarią KPWJ. Ukończył studia dzienne z tytułem magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek: Prawo.

Od stycznia 2001 roku współpracuje z firmą „T-Systems Polska” należącą do grupy kapitałowej Deutsche Telecom – właściciela firmy Polska Telefonia Cyfrowa operatora sieci „T-Mobile” dawniej "Era". Odpowiada za wszelkie zagadnienia prawne przedsiębiorstwa, m.in.:

 • wdrażania oprogramowania SAP, licencji SAP/Oracle,
 • projektów outsourcingowych oraz świadczenia usług serwisowych,
 • opracowywania umów z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki,
 • zagadnień związanych z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, opracowywania umów dotyczących przeniesienia praw autorskich oraz umów licencyjnych,
 • opracowywania pełnych rozwiązań prawnych dotyczących autoryzacji i płatności elektronicznymi instrumentami płatniczymi,
 • uczestnictwa i wsparcia klienta w prowadzonych przez niego negocjacjach handlowych z kontrahentami także w języku angielskim,
 • prowadzenie procesów gospodarczych przed sądami.

Ponadto, prowadził projekty prawne w zakresie:

 • prawa autorskiego,
 • ochrony danych osobowych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawa własności przemysłowej,
 • prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • prawa spółek,
 • spraw spornych, sądowych, mediacja i arbitrażu,
 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego i gospodarczego,
 • windykacja należności.