Zakres usług prawnych

 Proponujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa w następującym zakresie:

  • bieżące doradztwo prawne we wszelkich dziedzinach prawa,
  • udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych i przygotowywanie projektów,
  • rozstrzygnięć we wszystkich sprawach dotyczących Klienta,
  • przygotowywanie oraz weryfikacja umów typowych i nietypowych funkcjonujących w obrocie gospodarczym,
  • pomoc prawna przy negocjowaniu warunków umów,
  • obsługa prawna przetargów organizowanych przez Klienta oraz z zakresu zagadnień dotyczących pomocy publicznej,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi, a także przed organami administracji rządowej i samorządowej,
  • windykacja roszczeń,
  • inne usługi prawne, związane z prowadzoną działalnością

Kancelaria zapewnia kompleksowe świadczenie usług prawnych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej.