Zasady świadczenia usług

Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń możemy stwierdzić, że w celu zapewnienia wykonania prac na poziomie zapewniającym satysfakcję, Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych, zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Usługi są świadczone na podstawie umowy zlecenia świadczenia usług prawnych, zawartej z Wawrzynek i Partnerzy spółka partnerska adwokatów i radców prawnych.
  • Nadzór merytoryczny nad usługami prawnymi oraz organizacyjny nad całością prac sprawuje wybrany partner Kancelarii.
  • Spośród prawników Kancelarii wyznaczany jest zespół osób, pod przewodnictwem radcy prawnego lub adwokata, będący w stałym kontakcie
  • z Klientem.
  • W miarę potrzeb merytorycznych lub organizacyjnych do świadczenia usług prawnych angażowani są także inni prawnicy współpracujący z Kancelarią, w tym specjaliści z różnych dziedzin prawa i prowadzenia negocjacji lub tłumacz.
  • W miarę potrzeb merytorycznych lub organizacyjnych Kancelaria nawiązuje współpracę na zasadach podwykonawstwa z doradcami ekonomiczno-finansowymi, podatkowymi lub technicznymi, po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu takiej potrzeby przez Klienta.
  • Usługi świadczone są w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta oraz w innym miejscu wskazanym przez Klienta.